Č. Názov Dátum zverejnenia
4 Plán kontrolnej činnosti 1/2020 29.11.2019
3 Stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2020-2022 29.11.2019
2 Stanovisko HK k ZÚ obce 05.06.2019
1 Plán KČ 2-2019 31.05.2019