Č. Názov Dátum zverejnenia
62 Schválený Programový rozpočet obce Štiavnik na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 21.12.2021
61 Návrh Programového rozpočtu obce Štiavnik na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 30.11.2021
60 Konsolidovaná výročná správa za rok 2020 03.11.2021
59 Záverečný účet obce Štiavnik za rok 2020 10.06.2021
58 Schválený Programový rozpočet obce Štiavnik na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 17.12.2020
57 Návrh Programového rozpočtu obce Štiavnik na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 30.11.2020
56 Záverečný účet obce Štiavnik za rok 2019 29.05.2020
55 Schválený Programový rozpočet obce Štiavnik na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 17.12.2019
54 Návrh Programového rozpočtu obce Štiavnik na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 29.11.2019
53 Konsolidovaná výročná správa obce Štiavnik za rok 2018 29.11.2019
52 Záverečný účet obce Štiavnik za rok 2018 29.05.2019
51 Schválený Programový rozpočet obce na rok 2019 s výhľadom na roky 2020-2021 28.12.2018
50 Programový rozpočet obce Štiavnik na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 23.11.2018
49 Záverečný účet obce Štiavnik za rok 2017 07.06.2018
48 Programový rozpočet obce Štiavnik na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020 18.12.2017
47 Návrh rozpočtu obce na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020 30.11.2017
46 Konsolidovaná výročná správa obce Štiavnik za rok 2016 30.06.2017
45 Záverečný účet obce za rok 2016 31.05.2017
44 1.rozpočtové opatrenie, upravujúce rozpočet obce na rok 2017 21.04.2017
43 Programový rozpočet obce Štiavnik na rok 2017 02.01.2017
42 Návrh rozpočtu obce Štiavnik na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019 13.12.2016
41 Výročná správa obce Štiavnik za rok 2015 06.12.2016
40 Monitorovacia správa o plnení Rozpočtu obce Štiavnik na rok 2016 k 30.06.2016 22.08.2016
39 Záverečný účet obce za rok 2015 09.06.2016
38 Schválený Rozpočet obce Štiavnik na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 14.12.2015
37 Návrh rozpočtu obce na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 27.11.2015
36 Monitorovacia správa k plneniu programového rozpočtu obce Štiavnik k 30.06.2015 10.08.2015
35 Konsolidovaná výročná správa za rok 2014 30.06.2015
34 Záverečný účet obce za rok 2014 03.06.2015
33 Konsolidovaná výročná správa obce Štiavnik za rok 2013 17.12.2014
32 Programový rozpočet obce Štiavnik na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 - 2017 17.12.2014
31 Návrh rozpočtu obce na rok 2015 - príjmy 30.11.2014
30 Návrh rozpočtu obce na rok 2015 - výdavky 30.11.2014
29 Rozpočet obce 2014 - 2. rozpočtové opatrenie 05.09.2014
28 Rozpočet obce 2014 - Monitorovacia správa k 30.06.2014 12.08.2014
27 Rozpočet obce 2014 - 1. rozpočtové opatrenie 27.06.2014
26 Záverečný účet obce Štiavnik za rok 2013 (návrh) 13.06.2014
25 Schválený rozpočet obce na rok 2014 - príjmová časť 16.12.2013
24 Schválený rozpočet obce na rok 2014- výdavková časť 16.12.2013
23 Schválený rozpočet obce na rok 2014 - textová časť 16.12.2013
22 Konsolidovaná výročná správa obce Štiavnik za rok 2012 13.12.2013
21 Návrh výdavkového rozpočtu obce na roky 2014-2016 29.11.2013
20 Návrh príjmového rozpočtu obce na roky 2014-2016 29.11.2013
19 Monitorovacia správa k plneniu rozpočtu obce na rok 2013 k 30.6.2013 27.09.2013
18 1 rozpočtové opatrenie k rozpočtu obce na rok 2013 21.06.2013
17 Záverečný účet obce za rok 2012 06.06.2013
16 Schválený rozpočet obce na rok 2013- príjmová časť 17.12.2012
15 Schválený rozpočet obce na rok 2013 - výdavková časť 17.12.2012
14 Schválený rozpočet obce na rok 2013 - textová časť 17.12.2012
13 Rozpočet obce na rok 2013 - príjmová časť 30.11.2012
« Predchádzjúce 1 2