Č. Názov Dátum zverejnenia
62 Prílohy k zápisnici z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku 11.01.2015
61 Zápisnica z 9. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku 04.12.2014
60 Prílohy k zápisnici z 9. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku 04.12.2014
59 Prílohy k zápisnici z 22. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku 11.11.2014
58 Zápisnica z 22. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku 11.11.2014
57 Prílohy k zápisnici z 21. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku 09.10.2014
56 Zápisnica z 21. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku 09.10.2014
55 Prílohy k zápisnici z 8. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku 28.08.2014
54 Zápisnica z 8. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku 28.08.2014
53 Prílohy k zápisnici z 20. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku 29.07.2014
52 Zápisnica z 20. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku 29.07.2014
51 Prílohy k zápisnici z 19. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku 29.06.2014
50 Zápisnica z 19. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku 29.06.2014
49 Prílohy k zápisnici zo 7. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku 22.04.2014
48 Zápisnica zo 7. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku 22.04.2014
47 Prílohy k zápisnici z 18. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku 01.04.2014
46 Zápisnica z 18. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku 01.04.2014
45 Prílohy k zápisnici zo 17. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku 18.01.2014
44 Zápisnica zo 17. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku 18.01.2014
43 Prílohy k zápisnici zo 16. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku 22.10.2013
42 Zápisnica zo 16. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku 20.10.2013
41 Zápisnica z 15. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku 17.07.2013
40 Prílohy k zápisnici z 15. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku 17.07.2013
39 Zápisnica z 5. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku 12.04.2013
38 Prílohy k zápisnici z 5. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku 12.04.2013
37 Zápisnica zo 14. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 21.03.2013
36 Prílohy k zápisnici zo 14. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku 21.03.2013
35 Zápisnica z 13. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 14.01.2013
34 Prílohy k zápisnici z 13. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku 14.01.2013
33 Zápisnica zo 4. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku 14.11.2012
32 Prílohy k zápisnici zo 4. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku 14.11.2012
31 Zápisnica z 12. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 16.10.2012
30 Prílohy k zápisnici z 12. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku 16.10.2012
29 Zápisnica z 3. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku 28.08.2012
28 Prílohy k zápisnici z 3. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku 28.08.2012
27 Zápisnica z 11. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 01.07.2012
26 Zápisnica z 10. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 19.04.2012
25 Uznesenie z 10.riadneho zasadnutia OZ 19.04.2012
24 VZN č.1 o určení výškydotácie na prevádzku a mzdy žiaka 19.04.2012
23 VZN č.2-o určení výšky príspevkov v MŠ a v ŠJ 19.04.2012
22 príloha 1-Stanovisko darovacej zmluvy MO 19.04.2012
21 príloha 2- správa o činnosti HK za rok 2011 19.04.2012
20 príloha 3- výzva na plnenie zmluvy 19.04.2012
19 ZÁPISNICA z 02.mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku 20.01.2012
18 Prílohy k zapisnici z 02.mimoriadneho zasadnutia 20.01.2012
17 Prílohy k zapisnici z 02.mimoriadneho zasadnutia 20.01.2012
16 Zápisnica 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva 21.12.2011
15 Zápisnica 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva 02.12.2011
14 Zápis z rokovania 09.11.2011
13 Zápisnica 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva 26.10.2011