Č. Názov Dátum zverejnenia
50 Zápisnica z 19. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku 29.06.2014
49 Prílohy k zápisnici zo 7. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku 22.04.2014
48 Zápisnica zo 7. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku 22.04.2014
47 Prílohy k zápisnici z 18. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku 01.04.2014
46 Zápisnica z 18. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku 01.04.2014
45 Prílohy k zápisnici zo 17. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku 18.01.2014
44 Zápisnica zo 17. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku 18.01.2014
43 Prílohy k zápisnici zo 16. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku 22.10.2013
42 Zápisnica zo 16. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku 20.10.2013
41 Zápisnica z 15. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku 17.07.2013
40 Prílohy k zápisnici z 15. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku 17.07.2013
39 Zápisnica z 5. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku 12.04.2013
38 Prílohy k zápisnici z 5. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku 12.04.2013
37 Zápisnica zo 14. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 21.03.2013
36 Prílohy k zápisnici zo 14. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku 21.03.2013
35 Zápisnica z 13. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 14.01.2013
34 Prílohy k zápisnici z 13. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku 14.01.2013
33 Zápisnica zo 4. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku 14.11.2012
32 Prílohy k zápisnici zo 4. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku 14.11.2012
31 Zápisnica z 12. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 16.10.2012
30 Prílohy k zápisnici z 12. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku 16.10.2012
29 Zápisnica z 3. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku 28.08.2012
28 Prílohy k zápisnici z 3. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku 28.08.2012
27 Zápisnica z 11. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 01.07.2012
26 Zápisnica z 10. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 19.04.2012
25 Uznesenie z 10.riadneho zasadnutia OZ 19.04.2012
24 VZN č.1 o určení výškydotácie na prevádzku a mzdy žiaka 19.04.2012
23 VZN č.2-o určení výšky príspevkov v MŠ a v ŠJ 19.04.2012
22 príloha 1-Stanovisko darovacej zmluvy MO 19.04.2012
21 príloha 2- správa o činnosti HK za rok 2011 19.04.2012
20 príloha 3- výzva na plnenie zmluvy 19.04.2012
19 ZÁPISNICA z 02.mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku 20.01.2012
18 Prílohy k zapisnici z 02.mimoriadneho zasadnutia 20.01.2012
17 Prílohy k zapisnici z 02.mimoriadneho zasadnutia 20.01.2012
16 Zápisnica 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva 21.12.2011
15 Zápisnica 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva 02.12.2011
14 Zápis z rokovania 09.11.2011
13 Zápisnica 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva 26.10.2011
12 Zápisnica 6.zasadnutia obecného zastupiteľstva 20.09.2011
11 Zápisnica 1. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 11.09.2011
10 Informatívna správa o stavbe - Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča 11.09.2011
9 Zápisnica 5.zasadnutia obecného zastupiteľstva 13.07.2011
8 Prílohy k zápisnici 5.zasadnutia obecného zastupiteľstva 13.07.2011
7 Prílohy k zápisnici 4.zasadnutia obecného zastupiteľstva 19.06.2011
6 Zápisnica 4.zasadnutia obecného zastupiteľstva 19.06.2011
5 Zápisnica 3.zasadnutia obecného zastupiteľstva 18.04.2011
4 Zápisnica 2.zasadnutia obecného zastupiteľstva 15.03.2011
3 Zápis z rokovania SAD 13.02.2011
2 Prílohy k zápisnici 1.zasadnutia obecného zastupiteľstva 14.01.2011
1 Zápisnica 1.zasadnutia obecného zastupiteľstva 14.01.2011
« Predchádzjúce 1 2 3 Ďalšie »