Názov Faktúra č. 113/2013
Identifikačné číslo 113/2013
Identifikácia zmluvy/objednávky ku ktorej sa viaže daný dokument 04/2013
Popis Posyp obecných ciest v rámci zimnej údržby
Cena 5 184,00 €
Zmluvná strana (dodávateľ) SHR Lazový Milan
Adresa(sídlo) 018 15 Prečín č. 442
IČO 31094732
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 28.02.2013
Súbor Stiahnuť