Názov Objednávka č. 18/2013
Identifikačné číslo 18/2013
Popis Geometrický plán na majetko-právne vysporiadanie cesty KN č. 4125
Cena 358 €
Zmluvná strana (dodávateľ) Geodézia Žilina
Adresa(sídlo) Hollého 7, 010 50 Žilina
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 15.04.2013
Súbor Stiahnuť