Názov Dodatok k zmluve o poskytovaní stravy
Identifikačné číslo 1/2013
Popis Poskytovanie stravy pre klientov DSS Štiavnik
Cena 5,06 € / deň €
Zmluvná strana (dodávateľ) Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Štiavnik
Osoba, ktorá podpísala dokument Mgr. Gabriela Fujačková
Adresa(sídlo) Štiavnik č. 1148, 013 55 Štiavnik
IČO 36145297
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 28.02.2013
Súbor Stiahnuť