Názov Zmluva o pripojení k distribučnej sieti
Identifikačné číslo 8 005 05 03 13
Popis Prípojka na plyn pre nový BD za ObZS
Zmluvná strana (dodávateľ) SPP - distribúcia, a.s.
Osoba, ktorá podpísala dokument Ing. Marek Štefko
Adresa(sídlo) Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
IČO 35910739
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 02.04.2013
Súbor Stiahnuť