Názov Zmluva o dielo č. 2013-02-0
Popis žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre Recyklačný fond
Zmluvná strana (dodávateľ) Fénnix s.r.o.
Osoba, ktorá podpísala dokument Ing.Peter Bibza, konateľ spoločnosti
Adresa(sídlo) 1.mája 393/58 Leopoldov 920 41
IČO 45376107
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing.Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 07.06.2013
Súbor Stiahnuť