Názov Nájomná zmluva
Popis prenájom nehnuteľnosti - pozemok parc.č. KNE 10266 - ttp o výmere 1496 m2 v katastrálnom území Štiavnik
Zmluvná strana (dodávateľ) Mišejka Štefan, rod. Mišejka
Adresa(sídlo) 013 55 Štiavnik 77
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing.Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 17.06.2013
Súbor Stiahnuť