Názov Nájomná zmluva
Popis prenájom nehnuteľnosti - pozemok parc.č. KNE 10265 - ttp o výmere 2954 m2 v katastrálnom území Štiavnik
Zmluvná strana (dodávateľ) Ing. Ftáček Jozef
Adresa(sídlo) Pšurnovická 1328/63, Bytča
IČO 321 672
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing.Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 12.06.2013
Súbor Stiahnuť