Názov Zmluva o nájme nehnuteľnosti
Popis Prenájom parcely KN-C č. 11
Cena 1,00 €
Zmluvná strana (dodávateľ) V.V.BUILDING, s.r.o.
Osoba, ktorá podpísala dokument RSDr. Viliam Vítek
Adresa(sídlo) Oblúková 32, 017 01 Trnava
IČO 36 264 105
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 01.03.2013
Súbor Stiahnuť