Názov Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy
Identifikačné číslo P29202013080027
Popis úprava hodnoty Maximálnej rezervovanej kapacity
Zmluvná strana (dodávateľ) Stredoslovenská energetika-Distribúcia, s.s.
Osoba, ktorá podpísala dokument Ing.Milan Harcek,manažer distr.oblasti
Adresa(sídlo) Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
IČO 36442151
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing.Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 18.09.2013
Súbor Stiahnuť