Názov Od 28.02.2014 sú na stránke www.uvo.gov.sk/vestník VO/profily VO
Dátum 07.03.2014