Názov Zmluva č. 273-11-916/2014
Identifikačné číslo č.273-11-916/2014
Popis poskytovanie vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
Cena bezplatne €
Zmluvná strana (dodávateľ) Geodetický a kartografický ústav
Osoba, ktorá podpísala dokument Ing. Juraj Celler,riaditeľ
Adresa(sídlo) Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava
IČO 17316219
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing.Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 13.03.2014
Súbor Stiahnuť