Názov Zmluva o dielo č.2011/1-PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA V OBCI ŠTIAVNIK
Zmluvná strana (dodávateľ) Ing.Viera Fircová Čerín 7 Banská Bystrica 974 01
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing.Štefan Vároš
Dátum 08.01.2012
Súbor Stiahnuť