Názov Dohoda o poskytnutí príspevku z UPSVaR ZA
Identifikačné číslo č.15/§ 50j/NS 2014
Popis Príspevok na podporu zamestnanosti
Cena 9720,00 €
Zmluvná strana (dodávateľ) Úrad práce, soc.vecí a rodiny Žilina
Osoba, ktorá podpísala dokument Ing. Jozef Machyna
Adresa(sídlo) Hurbanova 16, 010 01 Žilina
IČO 37905473
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 28.04.2014
Súbor Stiahnuť