Názov Dohoda o poskytnutí príspevku z UPSVaR ZA
Identifikačné číslo č.6/§ 50j/NS 2014
Popis poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti
Cena 9720,00,- €
Zmluvná strana (dodávateľ) Úrad práce, soc.vecí a rodiny Žilina
Osoba, ktorá podpísala dokument Ing.Jozef Machyna
Adresa(sídlo) Hurbanova 16, 010 01 Žilina
IČO 37905473
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing.Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 07.03.2014
Súbor Stiahnuť