Názov Zmluva o dielo 01/2012-Zhotovenie projektu
Zmluvná strana (dodávateľ) Ing.arch.Dalibor Hrivnák,autorizovaný architekt SKA
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing.Štefan Vároš
Dátum 20.01.2012
Súbor Stiahnuť