Názov ZMLUVA O DIELO
Popis vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení plynových
Zmluvná strana (dodávateľ) Miroslav Šamaj - Plynoservis
Adresa(sídlo) 017 04 Považské Podhradie 75
IČO 10880593
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing.Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 05.06.2014
Súbor Stiahnuť