Názov Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
Identifikačné číslo 38/§51/2014
Popis Vykonávanie absolventskej praxe
Zmluvná strana (dodávateľ) Úrad práce, soc.vecí a rodiny Žilina
Osoba, ktorá podpísala dokument Ing.Jozef Machyna
Adresa(sídlo) Hurbanova 16, 010 01 Žilina
IČO 37 905 473
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing.Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 26.05.2014
Súbor Stiahnuť