Názov Zmluva o odovzdaní a prebratí hmotného majetku
Identifikačné číslo č.513/2014
Popis Zásobovanie vodou,odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd
Zmluvná strana (dodávateľ) Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
Osoba, ktorá podpísala dokument Dvaja členovia predstavenstva
Adresa(sídlo) Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
IČO 36 672 297
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing.Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 27.06.2014
Súbor Stiahnuť