Názov Objednávka č.40/2014
Identifikačné číslo č.40/2014
Popis Vypracovanie odborného posudkuk návrhu na zaradenie do kategorie (6ks) a Návrhu na stanovenie kategorie (2ks)
Cena 851,04,- €
Zmluvná strana (dodávateľ) Vodohospodárska výstavba,š.p.
Adresa(sídlo) odbor bezpečnosti priehrad,Karloveská 2 Bratislava 842 04
IČO 156 752
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing.Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 08.08.2014
Súbor Stiahnuť