Názov DOHODA č.74/AC/2014
Identifikačné číslo č.74/AC/2014
Popis Dohoda o pomoci v hnotnej núdzi
Zmluvná strana (dodávateľ) Úrad práce, soc.vecí a rodiny Žilina
Osoba, ktorá podpísala dokument Ing.Jozef Machyna,riaditeľ
Adresa(sídlo) Hurbanova 16, 010 01 Žilina
IČO 37 905 473
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing.Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 12.08.2014
Súbor Stiahnuť