Názov Dohoda o ukončení zmluvy-p.Matejka
Zmluvná strana (dodávateľ) Obec Štiavnik č.765 DSS
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing.Štefan Vároš
Dátum 01.02.2012
Súbor Stiahnuť