Názov Objednávka č.51/2014
Identifikačné číslo č.51/2014
Popis Výpis parcely registra C podľa geom.plánu č.76/2013, Kópia katastrálnej mapy, snímka k určeniu BPEJ
Zmluvná strana (dodávateľ) Správa katastra Bytča
Adresa(sídlo) 014 01 Bytča
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing.Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 18.09.2014
Súbor Stiahnuť