Názov Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
Identifikačné číslo č.46/§ 50j/NS 2014
Popis Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
Cena 23 449,68,- €
Zmluvná strana (dodávateľ) Úrad práce, soc.vecí a rodiny Žilina
Osoba, ktorá podpísala dokument Ing.Jozef Machyna
Adresa(sídlo) Hurbanova 16, 010 01 Žilina
IČO 37 905 473
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing.Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 22.09.2014
Súbor Stiahnuť