Názov Zmluva o poskytnutí podpory vo forme úveru
Identifikačné číslo č.501/969/2012
Popis Kúpa bytu v bytovom dome pre nájom
Cena 116 699,04 €
Zmluvná strana (dodávateľ) štátny fond rozvoja bývania
Osoba, ktorá podpísala dokument Ing. Dana Pištová, riaditeľka ŠFRB
Adresa(sídlo) Lamačská cesta č.8, 833 04 Bratislava 37
IČO 31749542
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing.Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 10.12.2012
Súbor Stiahnuť