Názov Dodatok č. 1/2012 k zmluve o poskytovaní stravy
Zmluvná strana (dodávateľ) školská jedáleň pri ZŠ Štiavnik 1148
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Dátum 31.01.2012
Súbor Stiahnuť