Názov Nájomná zmluva
Zmluvná strana (dodávateľ) Slovenský vodohospodársky podnik, Radničné námestie 8 , 969 55 Banská Štiavnica
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing.Štefan Vároš
Dátum 20.01.2012
Súbor Stiahnuť