Názov Z m l u v a č. 9/2014 o zneškodňovaní dovážaného odpadu uzavretá podľa zákona č.223/2001 Z.z. O odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe vyhlášky MŽP SR č.315/2004 Z.z.
Identifikačné číslo č.9/2014
Popis Zneškodnenie odpadu: kal zo septikov a žúmp, Vykonávanie rozborov odpadu
Zmluvná strana (dodávateľ) Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Osoba, ktorá podpísala dokument Ing.Oľga Žieriková, obchodno-ekonomická riaditeľka, Ing.Daniela Hlavková, vedúca obchodného útvaru
Adresa(sídlo) Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
IČO 36672297
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing.Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 06.10.2014
Súbor Stiahnuť