Názov ZMLUVA O NÁJME BYTOVÉHO DOMU č.3/2014
Identifikačné číslo č./2014
Popis 7 bytových jednotiek
Zmluvná strana (dodávateľ) V.V. BUILDING, s.r.o.
Osoba, ktorá podpísala dokument Dr.Viliam Vítek,konateľ
Adresa(sídlo) Oblúková 32, Trnava 917 01
IČO 36 264 105
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing.Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 04.06.2014
Súbor Stiahnuť