Názov DODATOK č.1 k dohode č.46/§50j/NS 2014 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
Identifikačné číslo č.1 k dohode č.46/2014
Popis poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
Zmluvná strana (dodávateľ) Úrad práce, soc.vecí a rodiny Žilina
Osoba, ktorá podpísala dokument Ing.Jozef Machyna
Adresa(sídlo) Hurbanova 16, 010 01 Žilina
IČO 37 905 473
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing.Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 08.12.2014
Súbor Stiahnuť