Názov Objednávka č. 81/2014
Identifikačné číslo č.81/2014
Popis Katastrálna mapa a listy vlastníctva: na parcelu KNC č.1780/3, budovu súp. č. 764 v k.u. obce Štiavnik
Zmluvná strana (dodávateľ) Správa katastra Bytča
Adresa(sídlo) 014 01 Bytča
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Mgr. Mištrikova Edita
Dátum 18.12.2014
Súbor Stiahnuť