Názov ZMLUVA č.2/2014 o prevode správy nehnuteľného a hnuteľného majetku obce
Identifikačné číslo č.2/2014
Popis Bezodplatný prevod správy
Zmluvná strana (dodávateľ) Obec Štiavnik
Adresa(sídlo) Štiavnik 1350, 013 55
IČO 321 672
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing.Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 06.11.2014
Súbor Stiahnuť