Názov Poistná zmluva o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla podľa VPP PZP 13 - flotila
Identifikačné číslo č. 905-05955-98
Popis Poistenie vozidiel
Cena 1 415,01 €
Zmluvná strana (dodávateľ) Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
Osoba, ktorá podpísala dokument Petra Melišová, manažer obchodu
Adresa(sídlo) Lamačská cesta 3/A Bratislava 841 04
IČO 35 709 332
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing.Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 05.12.2014
Súbor Stiahnuť