Názov Objednávka
Identifikačné číslo č. 20/2012
Popis Objednávka kancelárskych potrieb
Zmluvná strana (dodávateľ) Technik Servis HB, s.r.o.
Adresa(sídlo) 01362 Veľké Rovné
IČO 36382116
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Mgr. Edita Mištriková
Dátum 23.04.2012