Názov DOHODA č.45/AC/2015
Identifikačné číslo č.45/2015
Popis o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení
Zmluvná strana (dodávateľ) Úrad práce, socialných vecí a rodiny Žilina
Osoba, ktorá podpísala dokument Ing. Jozef Machyna, riaditeľ
Adresa(sídlo) Hurbanova 16, 010 01 Žilina
IČO 37 905 473
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 12.12.2014
Súbor Stiahnuť