Názov Objednávka č.18/2015
Popis náKUP A DODáVKA KANALIZAčNýCH RúR V ZMYSLE vo č.169-1/2015
Cena 8041,60 €
Zmluvná strana (dodávateľ) Anton Sečeň - SEAN
Adresa(sídlo) 013 55 Štiavnik 1317
IČO 40066886
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 11.03.2015
Súbor Stiahnuť