Názov Faktúra č. 2/2012
Identifikačné číslo 2/2012
Identifikácia zmluvy/objednávky ku ktorej sa viaže daný dokument Zmluva o poskytovaní stravy zo dňa 11.04.2011 v znení Dodatku č. 1
Popis Strava pre klientov DSS Štiavnik
Cena 2315,50 €
Zmluvná strana (dodávateľ) Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Štiavnik
Osoba, ktorá podpísala dokument Mgr. Čupcová
Adresa(sídlo) Štiavnik 177
IČO 36145297
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 19.01.2012
Súbor Stiahnuť