Názov Z M L U V A č. 4/2015 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 3/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.
Identifikačné číslo č.4/2015
Popis Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
Cena 1 000,- €
Zmluvná strana (dodávateľ) Obec Štiavnik
Adresa(sídlo) Štiavnik 1350, 013 55 Štiavnik
IČO 00321672
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 15.01.2015
Súbor Stiahnuť