Názov Objednávka č.35/2015
Identifikačné číslo č.35/2015
Popis Výpis z LV a snímku z katastrálnej mapy na pozemok parc. č. KNC 4014 v kat.úz.Štiavnik
Zmluvná strana (dodávateľ) Okresný úrad Bytča
Adresa(sídlo) Katastrálny odbor 014 01 Bytča
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 14.05.2015
Súbor Stiahnuť