Názov Objednávka č.34/2015
Identifikačné číslo č.34/2015
Popis Oprava elektroinštalácie v ObZS Štiavnik v časti ambulancie u detského lekára
Cena 1 131,59 €
Zmluvná strana (dodávateľ) VH- elmont, s.r.o
Adresa(sídlo) 013 55 Štiavnik 33
IČO 471 352 39
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 11.05.2015
Súbor Stiahnuť