Názov Objednávka č.37/2015
Identifikačné číslo č.37/2015
Popis Montáž vodomeru na vlastný zdroj pri materskej škole, v katastrálnom území Obce Štiavnik, parcela č. KNC 44/9 a 44/10
Zmluvná strana (dodávateľ) Stredoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Adresa(sídlo) Bôrická cesta 1960, 100 57 Žilina
IČO 366 722 97
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 22.05.2015
Súbor Stiahnuť