Názov Objednávka č.38/2015
Identifikačné číslo č.38/2015
Popis Listy vlastníctva a snímky z katastra z k.ú.Štiavnik na parc.č. KNC 1592/1, parc. č. KNC 4021/8, na budovu súp.č.1379
Zmluvná strana (dodávateľ) Správa katastra Bytča
Adresa(sídlo) 014 01 Bytča
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 29.05.2015
Súbor Stiahnuť