Názov vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ o najvhodnejší návrh na odpredaj hnuteľného majetku obce - DH 112
Dátum 01.10.2015
Súbor Stiahnuť