Názov Zmluva o výpožičke PODPERNÝCH BODOV
Identifikačné číslo č.Z-D-2015-001403-00
Popis Vypožičanie podperných bodov (stĺpov)
Zmluvná strana (dodávateľ) Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Osoba, ktorá podpísala dokument Ing.Mgr.Marek Štrpka,generálny riaditeľ
Adresa(sídlo) Pri Rajčianke 2927 /8Žilina 010 47
IČO 36 442 151
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 23.10.2015
Súbor Stiahnuť