Názov DOHODA O SPOLUPRÁCI
Identifikačné číslo č.Z-D-2015-001404-00
Popis Zvrejnenie oznámenia o plánovanom prerušení distribúcie ele. energie
Zmluvná strana (dodávateľ) Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Adresa(sídlo) Pri Rajčianke 2927 /8 Žilina 010 47
IČO 36 442 151
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 23.10.2015
Súbor Stiahnuť