Názov DOHODA č.9/2015/§54-PZ o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax
Identifikačné číslo č.9/2015/§54-PZ
Popis Poskytnutie finančných prostriedkov na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
Zmluvná strana (dodávateľ) Úrad práce,socialnych vecí a rodiny Žilina
Osoba, ktorá podpísala dokument Ing. Vladimír Gavlák,poverený riadením
Adresa(sídlo) Hurbanova 16, 010 01 Žilina
IČO 30 794 536
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 29.10.2015
Súbor Stiahnuť