Názov Faktúra 568/2015
Identifikačné číslo 568/2015
Popis Záloha na zemný plyn
Cena 339,74 €
Zmluvná strana (dodávateľ) Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
Adresa(sídlo) Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
IČO 35 815 256
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 05.11.2015
Súbor Stiahnuť